Zingeving: jouw top 5 van waarden

WELKE WAARDEN ONDERSTEUNEN JOU?
WELKE WAARDEN GEVEN JOU ENERGIE?
WELKE WAARDEN GEVEN JOUW LEVEN ZIN?

(WAARDE-ELICITATIE)

Wat is voor jou van doorslaggevend belang?
In je relatie?
In je werk?
In je vriendschappen?
In je toekomstplannen?
Wat maakt jouw leven zinvol?

Is eerlijkheid belangrijk?
Zelfstandigheid?
Flexibiliteit?
Creativiteit?
Dienstbaarheid?
Of…

En kunnen tientallen kwaliteiten en fenomenen bestaan die jouw leven glans geven, die jouw functioneren zin geven.

En welke van deze waarden staat bovenaan, op één?
Welke staat op twee?
Welke op drie?

Als jij weet wat jouw TOP 5 van WAARDEN is, dan kun je allerlei hindernissen en tegenvallers in je leven gemakkelijker begrijpen en oplossen. Slopende problemen kun je met deze kennis omzetten in energie gevende uitdagingen.

Bijvoorbeeld: in jouw werk worden alle waarden uit je top 5 vervuld, behalve waarde nummer 2. Die waarde komt te weinig aan bod. Dat zou dan een belangrijke reden kunnen zijn waarom jij de laatste tijd met tegenzin naar je werk gaat. Maar als jij iets kunt verzinnen, iets kunt doen wat die waarde nummer 2 zal voeden en versterken, dan kun jij eigenhandig jouw werkplezier weer verhogen.

Met weten wat jouw TOP 5 van WAARDEN is, sta je steviger in je schoenen.

In één sessie kan een waarde-elicitatie jou hét hulpmiddel geven waarmee jij daarna zelf je relatie of je werk nieuw leven inblaast.