Familieopstellingen

Wil jij eens op een bijzondere manier kijken naar onaangename kwesties die in jouw leven telkens opspelen?

Naar voortdurende onrust?
Angsten?
Chaos in je hoofd?
Uitstelgedrag?
Ziektes, kwalen?

Of loop in je in vriendschappen en relaties telkens tegen dezelfde moeilijkheden aan?

Op zulke kwesties kunnen familieopstellingen een nieuw licht werpen.

=

WAT IS EEN FAMILIEOPSTELLING?
We zijn op aarde met elkaar verbonden op 1001 manieren. We maken deel uit van groepen, en elke groep is herkenbaar aan ordening. Een groep is een systeem vol waarden,  verbindingen, rechten en hiërarchie.

Een van de meest intense systemen waarvan ieder van ons deel uitmaakt, is het gezin van herkomst. En dat voel je voortdurend, soms bewust en meestal onbewust.

Het samenzijn van jouw vader en moeder verbond twee families.
Maar in feite veel meer…
Via jouw opa’s en oma’s zijn er vier families verbonden in jou!
Via jouw overgrootouders acht families!

Jij bent een kleinkind van vele families.

En het lot, de liefde en de ziel van elke familie kunnen zich in jou openbaren.
In stemmingen, emoties, in lichamelijke kwalen, in gedrag.

Dat gebeurt vooral als er in de familiegeschiedenis sprake is van geheimen.
Of als er sprake lijkt te zijn van gebeurtenissen waarover liever niet meer gesproken werd. Of als schaamte en schuld een belangrijke rol zijn gaan spelen. Denk daarbij aan vroegtijdige sterfgevallen, vreemde ziektes en handicaps, zelfmoord, moord, abortussen, miskramen, buitenechtelijke kinderen, ter adoptie gegeven kinderen, verboden relaties.

Via een familieopstelling kun je zichtbaar en invoelbaar maken waar in de familie wonden en verstrikkingen zitten, en hoe jouw persoonlijke kwesties door die verstrikkingen beïnvloed worden.

Met andere woorden: draag jij iets wat niet van jou is?

Met familieopstellingen kan ieder lid van de familie weer de eigen plek krijgen die hij of zij verdient. En daardoor kan de liefde weer gaan stromen.

=

WAT GEBEURT ER IN EEN FAMILIEOPSTELLING MET EEN GROEP?

Je kunt een familieopstelling beleven in een privé-sessie. Dan wordt er gewerkt met bijvoorbeeld poppetjes of vloerankers die familieleden of verschijnselen voorstellen.

Een bijzondere manier van opstellen is met een groep onbekenden.
Dan gaat een familieopstelling ongeveer als volgt:

Vanuit de groep komt iemand met een brandend verlangen of een nijpende vraag. De begeleider houdt een kort inleidend gesprek met deze “vraagsteller” over diens kwestie.

Daarna nodigt de begeleider de vraagsteller uit om groepsleden te vragen voor het “representeren” van:
– familieleden
– de kwestie, levensverschijnselen (bijv. gezondheid, liefde, zingeving)
– en eventueel de vraagsteller zelf.

De representanten worden opgesteld in het zogenaamde “wetende veld”.
Waarin iedereen een positie inneemt en een aandachtsrichting vertoont.

In dat “wetende veld” gebeurt er van alles tussen de representanten.
Representanten kunnen elkaar aantrekken of afstoten, of negeren.
Er worden neigingen zichtbaar… mysteries voelbaar.

Soms gebeurt er juist weinig tot niets.
Dan
lijkt er iets te ontbreken.

Tijdens de opstelling merken representanten fysieke en emotionele gewaarwordingen op. Die kunnen wel of niet uitgesproken worden, op aangeven van de begeleider.

Alles kan op een of andere manier een helpend teken zijn voor de kwestie van de vraagsteller, en ook voor het persoonlijke proces van de andere aanwezigen.

Interessante vragen daarbij:

 • Waar is de plek van de vraagsteller in dit systeem?
 • In welke richting gaat zijn of haar aandacht en wat bevindt zich daar?
 • En wat is de plek van anderen in dit geheel?
 • In welke richting gaat de aandacht van iedere representant en wat bevindt zich daar?
 • Waar draait het geheel om?
 • Wat heeft de vraagsteller nodig?
 • Wat hindert hem of haar?

Sommige gevolgen van een opstelling kun je meteen voelen.
Andere gevolgen leggen eerst een traject af door je onbewuste en vallen je pas later op.

Wat meestal al snel opvalt:
in korte tijd groeit er een innig gevoel van verbondenheid, respect en liefde onder de deelnemers aan een familieopstelling.

=

IN WELKE VORM KUN JE EEN OPSTELLING MET TURA KRIJGEN?
Tura heeft meer dan 220 opstellingen meegemaakt en er meer dan 120 geleid.

Er zijn twee mogelijkheden om door hem begeleid te worden in een opstelling:

 • privé-sessie
  door middel van poppetjes, vloerankers of andere voorwerpen die familieleden of verschijnselen voorstellen.

 • groepsopstellingen in Amsterdam, in zijn sessieruimte
  – voor data zie de agenda op turagerards.nl
  – plaats voor 6-10 deelnemers
  – de avonden gaan door wanneer er minimaal 4 deelnemers zijn
  – vaak kookt Tura en begint de avond om 18.00 uur met een vegetarisch diner (dus je kunt meteen vanaf je werk komen!)
  – word gratis lid van de privé-groep “Familieopstellingen met Tura: https://www.facebook.com/groups/531963358103129