Familieopstellingen

Wil jij eens op een bijzondere manier kijken naar de kwesties die in jouw leven telkens opspelen?
Naar je onrust misschien, of een bepaalde angst?
Chaos?

Of naar hardnekkige neigingen als uitstelgedrag of je ‘druk voelen’?
Of naar regelmatig plotseling overmand worden door emoties?

Misschien vind je het moeilijk om vriendschappen en relaties aan te gaan en te behouden.
Misschien heb je last van trauma.

Op zulke kwesties kunnen familieopstellingen een nieuw licht werpen.

Het kan ook zijn dat thema’s als leven en dood, schaamte en schuld een belangrijke rol in jouw familie hebben.
Of dat er geheimen zijn die zwaar op je drukken.
Of dat er in jouw familie mensen zijn over wie niet meer gesproken mag worden.
=

Hieronder vind je de volgende info:

Wat is een familieopstelling?
Wat gebeurt er in een familieopstelling met een groep?
In welke vorm je een opstelling met Tura kunt krijgen

=

WAT IS EEN FAMILIEOPSTELLING?
We zijn op aarde met elkaar verbonden op 1001 manieren. Eén van de meest intense systemen waarvan ieder van ons deel uitmaakt, is het gezin van herkomst. En dat voel je, bewust of onbewust. Een familieopstelling is een systemische opstelling.

In een familieopstelling kan elke levenskwestie op uiteenlopende manieren uitgebeeld worden:

in een groep door andere mensen die de rol van bijvoorbeeld moeder op zich nemen, of van vader of een verlangen.
in een privé-sessie door te werken met poppetjes of andere voorwerpen die familieleden of verschijnselen voorstellen.

Hieronder zal ik wat vertellen over de bijzondere familieopstellingen in een groep.
=

WAT GEBEURT ER IN EEN FAMILIEOPSTELLING MET EEN GROEP?
Vanuit de groep komt iemand met een verlangen of een vraag. De begeleider houdt een kort inleidend gesprek met deze “vraagsteller”. Daarna nodigt de begeleider de vraagsteller uit om groepsleden te vragen voor het “representeren” van :
– familieleden
– levensverschijnselen (bijv. gezondheid en liefde)
– en eventueel de vraagsteller zelf.

De representanten worden opgesteld in het zogenaamde “wetende veld”.
Daarin gebeurt er van alles tussen de representanten. Of juist niets.
Representanten kunnen elkaar aantrekken of afstoten of negeren.
Er worden neigingen zichtbaar… mysteries voelbaar.
Soms lijkt er iets te ontbreken.
Tijdens de opstelling merken representanten fysieke en emotionele gewaarwordingen op. Die kunnen wel of niet uitgesproken worden, op aangeven van de begeleider.

Voor de vraagsteller geldt: waar is mijn plek in dit systeem? En wat is de plek van anderen in dit geheel? In welke richting gaat de aandacht van iedere representant en wat bevindt zich daar? Waar draait het geheel om? Wat heb ik nodig? Wat hindert me? Waar wil ik zelf naar toe?

Alles kan op een of andere manier een helpend teken zijn voor de kwestie van de vraagsteller.
En ook voor het persoonlijke proces van de andere aanwezigen.

Sommige gevolgen van een opstelling kun je meteen voelen.
Andere gevolgen leggen eerst een traject af door je onbewuste en vallen pas later op.
En wat meestal iedere deelnemer aan een familieopstelling al snel opvalt: in korte tijd groeit er een innig gevoel van gemeenschap, respect en liefde.

=

IN WELKE VORM JE EEN OPSTELLING MET TURA KUNT KRIJGEN
Tura heeft meer dan 200 opstellingen meegemaakt en meer dan 100 geleid.
Er zijn twee mogelijkheden om door Tura begeleid te worden in een opstelling:

privé-sessie – 2 uur
door middel van poppetjes, vloerankers of andere voorwerpen die familieleden of verschijnselen voorstellen waarbij je door het veld kunt gaan en het ervaren.

=
groepsopstellingen in zijn eigen sessieruimte in Amsterdam
– voor data zie de agenda op turagerards.nl
– plaats voor 8-10 deelnemers
– de avonden gaan altijd door ongeacht het aantal deelnemers
– vaak kookt Tura en begint de avond om 18.00 uur (dus je kunt meteen vanaf je werk komen!)